"Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати і розвивати ії в родинному колі”.
(Ст. 7 п .3 Закону про дошкільну освіту та виховання)
1. Загальні положення.
 1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі - батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі - дошкільний заклад).
 Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
2. Права батьків. 
 2.1 Батьки мають право
- вибирати дошкільні заклади і форми отримання дошкільної освіти 
та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
- звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
- на пільги на харчування;
- вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
- на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг;
- приймати участь у заходах дошкільного закладу;
- брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
3.Обов’зки батьків.
 3.1.Батьки зобов’язані
- виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
- постійно дбати про фізичние здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
-  поважати гідність дитини;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком;
-  виконувати режим дня дошкільного закладу;
- приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями;
- стежити за реальним станом здоров’я дитини;
-  не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини;
- забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу;
- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
- приводити дитину при наявності довідки від дільничого лікаря або стаціонара з зазначеням діагноза хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я;
- діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;
- приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам;
- не забирати дітей в нетверезому стані;
- дотримуватись правил дорожнього руху;
- бути прикладом для своїх дітей;
- відвідувати батьківські збори;
- виконувати поради - рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей;
- бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.
Ми разом з Вами зацікавлені у всебічному розвитку вашої дитини, та пропонуємо Вам корисну на наш погляд інформацію на цьому сайті!